Perustietoa potkureista

Halkaisija (diameter)

Potkurin halkaisija on kaksi kertaa etäisyys potkurin keskeltä potkurilavan kärkeen. Potkurin halkaisijan voi myös määritellä potkurin piirtämän ympyrän halkaisijana. Halkaisija on potkurikoon ensimmäinen numero (esim. 10 x 13).

Nousu (pitch)

Potkurin nousu on etäisyys, jonka potkuri teoriassa etenee yhden kierroksen aikana – edellyttäen, ettei veden ja potkurin välillä synny ”luistoa”. Useimmissa veneissä esiintyy luistoa ja siksi potkuri yhden kierroksen aikana etenemä matka on lyhyempi kuin potkurin ilmoitettu nousu. Luiston suuruus on venekohtainen. Nousu on potkurikoon jälkimmäinen numero (esim. 10 x 13). Mikäli potkurista ilmoitetaan vain yksi numero on tämä potkurin nousu.

Kuppi (cupping)

Monet nykyisten potkureiden jättöreuna on ”kupattu”. Potkurin kupattu reuna parantaa potkurin pitoa veteen. Tämän ansiosta potkurin ventilaatio ja luisto vähenevät ja veneen liikkeellelähtö usein paranee. Kupattu potkuri on omiaan veneissä, joiden moottoria/ vetolaitetta voidaan trimmata siten, että potkuri on lähempänä veden pintaa. Tavallisesti kupattu potkuri antaa paremman huippunopeuden näissä veneissä.

Kallistus (rake)

Rake on potkurilapojen kallistus suhteessa potkurin keskiöön. Potkurilavat voivat olla kallistettuna joko eteen-tai taaksepäin. Kallistus vaikuttaa veden virtaukseen potkurin läpi ja siten veneen suorituskykyyn. Takakallistus pyrkii nostamaan veneen keulaa ylöspäin, pienentää veneen pohjan märkäpintaa ja antaa siten veneelle paremman huippunopeuden. Etukallistus (negatiivinen kallistus) pyrkii laskemaan veneen keulaa alaspäin. Etukallistetut potkurit ovat tavallisia työveneissä. Potkurin takapinta Alipainepuoli, eli potkurin menosuunnan puoli. Potkurin etupinta Painepuoli, eli potkurin taaksepäin näkyvä puoli. Lavan kärki Potkurin uloin osa potkurin keskiöstä. Erottaa potkurin otto- ja jättöreunan.

Ventilaatio (ventilation)

Ventilaatio syntyy tilanteessa, jolloin ilmaa tai pakokaasuja pääsee potkurilavoille. Ventilaation yhteydessä veneen nopeus putoaa ja moottorin kierrosluku nousee erittäin nopeasti. Ventilaatio voi syntyä jyrkissä kaarroksissa, jos moottori on asennettu korkealle, tai jos moottori/vetolaite trimmataan liian korkealle. Kavitaatio (cavitation) Ventilaatiota kutsutaan usein virheellisesti kavitaatioksi. Nämä ovat kaksi eri ilmiötä. Kavitaatio on ilmiö, joka syntyy kun paine potkurilapojen takapinnalla laskee jyrkästi. Tämä synnyttää mikroskooppisen pieniä kuplia potkurilavan pinnalla. Monet potkurit kavitoivat osittain normaalin käytön aikana, mutta äärimmäinen kavitointi voi rikkoa potkurin kun kuplat särkyvät lapojen pinnalla. Kavitaatiolle on lukuisia eri syitä kuten vääränmallisen potkurin käyttö, sopimaton nousu, kolhut potkurin lavoissa jne. Häiriöt veden virtauksessa potkuriin voivat johtaa myös potkurilapojen vioittumiseen. Tämä saattaa vaikuttaa kavitaatiolta, mutta syy lapojen vioittumiseen on tosiasiassa huono vedenvirtaus potkurille.

3 lapainen … vai 4 lapainen?

Suosittelemme 3-lapaisia potkureita huviveneisiin, joissa voimanlähteenä on 3, 4 ja 6 sylinteriset perämoottorit ja sisäperämoottorit. Nämä antavat hyvän liikkeellelähdön ja huippunopeuden. Suosittelemme 4-lapaisia potkureita erittäin nopeisiin kalaveneisiin (am. ”bass boat”) ja pikaveneisiin, joiden voimanlähteenä on tehokkaat perämoottorit. Verrattuna 3-lapaisiin potkureihin, 4-lapaiset potkurit antavat paremman liikkeellelähdön, pienemmän ohjaukseen kohdistuvan väännön ja aiheuttavat pienemmät värinät suurilla nopeuksilla. Mitä etua on vasenkätisestä potkurista? Kaksoismoottoriasennuksessa samaan suuntaan pyörivät potkurit aiheuttavat suuren ohjaukseen kohdistuvan väännön. Toisin sanoen, kaksi oikeakätistä potkuria vetävät perää voimakkaasti oikealle ja keulaa vasemmalle. Vastakkaisiin suuntiin pyörivät potkurit eliminoivat tämän väännön. Tämän ansiosta vene kulkee suorempaan ja venettä on helpompi ohjata suurilla nopeuksilla. Kuinka potkurin halkaisija, nousu ja luisto vaikuttavat suorituskykyyn ja kuinka nämä mitataan? Luisto on potkurin teoreettisen ja todellisen etenemismatkan välinen ero. Sopiva potkuri etenee noin 80-90 % potkurin noususta. Mikä eroa on pakokaasujen johtamisessa potkurin läpi, potkurin yläpuolelta tai kavitaatiolevystä? Potkurissa, jossa pakokaasu johdetaan potkurin läpi (thru-hub exhaust), on potkurin keskiö putkenomainen. Pakokaasut poistuvat putken takapäästä, eivätkä pakokaasut pääse potkurin lavoille. Veden virtaus potkuriin on hyvä ja potkuri saa ”ehjää” vettä, jonka ansiosta liikkeellelähtö ja kiihtyvyys ovat hyvät. Potkurissa, jossa pakokaasu poistuu potkurin edestä (over-hub exhaust), on potkurin keskiö pienempi. Tämän mallista potkuria käytetään usein kun halutaan saavuttaa paras huippunopeus. Joissakin veneissä liikkeellelähtö voi olla vaikeampaa potkurilavoille johdetun runsaan pakokaasun vuoksi. Useimmissa perämoottoreissa on yhdistetty yllämainitut ratkaisut (thru-hub exhaust/ over-hub exhaust), eli suurin osa pakokaasuista johdetaan potkurin keskiön läpi ja pieni osa pakokaasuista poistuu potkurin edestä. Nämä potkurit pyörivät hieman herkemmin alkukiihdytyksessä ja parantavat siten joidenkin veneiden liikkeellelähtöä. Keski-ja sisäperämoottoreissa käytetään erillistä pakokaasujen läpivientiä (non thru- hub exhaust). Tätä ratkaisua käytetään myös joissakin perämoottoreissa.

Alumiini vai teräspotkuri?

Useimmat veneet toimitetaan alumiinipotkurilla. Alumiinipotkurit ovat suhteellisen edullisia, helppo korjata ja kestävät normaaliolosuhteissa useita vuosia. Teräspotkurit ovat kalliimpia mutta paljon vahvempia ja kestävämpiä kuin alumiinipotkurit. Jos kaipaat parempaa suorituskykyä kuten huippunopeutta ja kiihtyvyyttä kannattaa harkita teräspotkurin hankintaa.

Moottorin suurimman kierrosluvun tarkistaminen

Turvallisuuden ja tehokkaan suorituskyvyn vuoksi on erittäin tärkeää, että moottorisi saavuttaa moottorivalmistajan suositteleman suurimman kierroslukualueen. Oikean kierrosluvun saavuttaminen on potkurivalinnan tärkein tekijä.

Potkurin nousun vaikutus moottorin kierroslukuun

Muutos potkurin nousussa voi lisätä tai vähentää moottorin kierroslukua. Kahden tuuman (2”) lisäys potkurin nousuun (esim. 21” noususta 23” nousuun) yleensä vähentää moottorin kierroslukua noin 300-400 kierrosta. Tarkista ensin moottorinvalmistajan suosittelema kierrosluku Moottorivalmistajan suositteleman kierrosluvun löydät moottorin käyttöohjekirjasta (max. recommended RPM). Tarvittaessa kysy asiaa moottorimyyjältäsi.

Testaa suurin kierrosluku

Koeaja veneesi suurimmalla nopeudella ja tarkkaile kierroslukumittarin lukemaa. Kokeile myös moottoritrimmin ja trimmilevyjen vaikutusta suurimpaan kierroslukuun. Suositusta korkeampi kierrosluku Jos saavutettu suurin kierrosluku on suurempi kuin moottorivalmistajan suosittelema suurin kierrosluku, niin asenna potkuri, jonka nousu on suurempi, jotta kierrosluku saadaan pudotettua. Tämän jälkeen testaa suurin kierrosluku uudestaan. Suositusta alhaisempi kierrosluku Jos saavutettu suurin kierrosluku on pienempi kuin moottorivalmistajan suosittelema suurin kierrosluku, niin asenna potkuri, jonka nousu on pienempi, jotta kierrosluku saadaan nostettua. Tämän jälkeen testaa suurin kierrosluku uudestaan.

Vakiopotkuri

Moottorioston yhteydessä moottorin kanssa toimitetaan usein potkuri, jota kutsutaan vakiopotkuriksi. Kooltaan tämä potkuri on arvioitu sopivan mahdollisimman moneen moottori/vene yhdistelmään. Vakiopotkuri ei siis välttämättä ole paras vaihtoehto.

Potkurimyyjälle käsite ”vakiopotkuri” on hankala, sillä kaikki potkurivalmistajan valikoimassa olevat potkurit ovat periaatteessa vakiopotkureita. Potkurimyyjillä ei ole käytettävissä rekisteriä, josta saa tiedon sopivasta potkurista erilaisiin moottori/vene yhdistelmiin. Kahdessa täysin samanlaisessa veneessä, varustettuna saman tehoisilla moottoreilla, voi potkurit olla eri kokoiset mikäli veneitä ajetaan eri kuormalla tai jos toista venettä käytetään esimerkiksi vesihiihtoon. Siksi on erittäin tärkeää merkitä muistiin potkurin koko ja suurin kierrosluku, jonka moottori saavuttaa sekä veneen suurin nopeus.

Lähde: Michigan Wheel Corporation